Zpět

KOC Praha, Smíchov

6. 06. 2012

KOC Praha, Smíchov

Střešní zahrada Kulturního a Obchodního Centra Smíchov.

Střešní zahrada Kulturního a Obchodního Centra Praha Smíchov. Nejstrmější zatravněná stěna (střešní plášť) v Evropě, spád střechy 58°.

K realizaci bylo použito tvárnic provedení "klasik" - 100E50S. Podkladem je izolovaná střecha opatřena kotevními pásy. Vegetační panely jsou ve dvou vrstvách na sobě, jako výplň je použit substrát, který díky tvárnicím nepodléhá erozi. 

Protierozní efekt je podpořen pokrytím panelů hustou rohoží. Bloky o rozměrech 2,5m x 2,5m byly předpěstovány vegetací ještě před samotnou montáží. Ke spojení jednotlivých bloků bylo použito spojovacích dilatačních prvků ze systému. Použití uvedených plastových zatravňovacích tvárnic se ukázalo jako optimální způsob řešení díky robustnosti a pevnosti, která i přes obrovský sklon střechy zaručuje funkci zelené střechy.

Rostliny kvetoucí od jara do podzimu dodávají střeše velmi osobitý ráz.

Články z poradny

Více o zatravňovací dlažbě Puruplast

Další reference