Zpět

Zpevnění břehu potoka, Černý potok - ulice K. H. Máchy

6. 06. 2012

Zpevnění břehu potoka, Černý potok - ulice K. H. Máchy

Zabránění erozní činnosti povrchové vody a zvýšeným průtokem potoka

Vlivem erozní činnosti povrchové vody z přilehlé komunikace a při zvýšení hladiny potoka nad kamenné opevnění docházelo k poškozování travního krytu a odnosu zeminy, takže břeh byl trvale poškozen. 
Aplikací zatravňovacích tvárnic byl problém odstraněn a již po dvou letech nebylo na první pohled ani poznat přítomnost zpevňovakcího systému v hrázi. Došlo k úplnému prorostení vegetací, která celou pevnou konstrukci dokonale zakrývá.

Podíl travní plochy v plastových roštech vůči původně plánovaným betonovým prvkům je významně větší a bez poškození odolal následnému jarním tání. I po průchodu ledových bariér už nebylo třeba opětovně doplňovat humus a exponované plochy znovu osévat travním semenem.

Články z poradny

Více o zatravňovací dlažbě Puruplast

Další reference