Zpět

Kompostování v kompostéru s pomocí urychlovačů

5. 02. 2014

Základem efektivního kompostování je rychlý rozklad kompostovaného materiálu, při zachování vysoké kvality výsledného humusu. Proto, abyste dosáhli skutečně dobrých výsledků, musíte mít v první řadě odolný a dobře provzdušněný kompostér. 

Obsah

  1. Urychlovače kompostování
  2. Čím přispějete k efektivnímu kompostování

Kompostér si můžete vyrobit sami ze dřeva, jde však o poměrně pracné řešení s nejistým výsledkem. O poznání spolehlivějším způsobem je kompostér z recyklovaných plastů, navržený tak, aby usnadňoval kompostovací proces. Ať už máte jakýkoliv kompostér, tvorbu humusu můžete vždy urychlit hned několika různými způsoby.

Urychlovače kompostování

Při optimálním složení kompostu urychlovače ani nebudete potřebovat. Pokud byste ale přeci jenom po některém sahali, měli byste o nich alespoň něco vědět. Kromě samotného zrychlení tlecího procesu se urychlovače používají při řešení problémů, jako je například překyselení nebo nedostatek dusíku, či fosforu. V dnešní době existuje celá řada přípravků a směsí, které urychlují kompostování v domácích i průmyslových kompostérech, které jsou ty nejpoužívanější?

Granulovaný hnůj

Cena: přibližně 250 Kč / 10 Kg

Na trhu najdete různé druhy granulátu, jejichž základem jsou vždy granule, které při styku s tekutinou (vodou) bobtnají a tím postupně uvolňují živiny. Setkat se můžete s odlišnými typy kravského hnoje, přičemž každý z nich je vhodný pro jiné použití. Sledujte proto konkrétní informace uvedené na obalu.

Močovina

Cena: přibližně 200 -260 Kč / 10 Kg

Močovina je všestranným jednosložkovým hnojivem, bohatým na dusík. Při jeho použití zajistíte dostatečné množství dusíku v kompostu na 3 – 4 měsíce. Hnojivo – močovina, v podobě granulí se stejně jako hnůj rozkládá postupně a zajišťuje tak pomalé uvolňování látek. Jde o vysoce účinné hnojivo, u kterého je však zapotřebí dávat dobrý pozor při dávkování. Může totiž dojít ke spálení kompostu.

Přírodní urychlovač kompostu

Cena: Velmi rozdílná – 100 – 200 Kč / 1l

V prodeji najdete celou řadu urychlovačů kompostu, které většinou obsahují užitečné bakterie a enzymy. Ty přirozenou cestou rozkládají organický odpad, který jste na kompost vložili.  Zakoupit můžete hned několik různých typů, kdy každý pracuje na trošku odlišném principu, avšak všechny se stejným cílem, urychlit činnost mikroorganismů, rozkládajících nahromaděný odpad.

Čím přispějete k efektivnímu kompostování

K maximalizaci efektivity kompostování také přispějete, když:

  • Zvolíte vhodnou surovinovou skladbu kompostu,
  • Budete přidávat pouze menší části odpadu,
  • Nezapomenete na pravidelné a časté přehazování,
  • Zajistíte dobré provzdušňování (např. pomocí kvalitních plastových kompostérů),
  • Udržíte optimální vlhkost vlhčením.

O tom, jak správně kompostovat se také můžete detailně dočíst v příručce „Jak správně kompostovat“ (pdf) vytvořené Hnutím DUHA pro Mikroregion Kosířsko.

Další články z poradny o kompostování

Recyklujeme a vyrábíme

V Puruplast vykupujeme plasty a vyrábíme z nich další užitečné výrobky:

Autor: Puruplast

Další články