Zpět

Odpadové hospodářství firmy 2

6. 06. 2012

Vyznáte se v platných vyhláškách, znáte své povinnosti, ale chybí vám konkrétní řešení odpadového hospodářství? Přečtěte si druhý díl seriálu o likvidaci firemního odpadu a jeho ekologické recyklaci.

Obsah

 1. Sankce
 2. Současný trend odpadového hospodářství: ekologická recyklace
 3. Výhody ekologické recyklace

Sankce

Při nerespektování povinností při nakládání s odpady může být podnikateli podle platných zákonů a vyhlášek (o kterých jsme psali v prvním díle) vyměřena pokuta:

 • Do výše 300 000 Kč za využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy, nebo pokud firma nemá zajištěno využití či odstraňování odpadů v souladu se zákonem
 • Do výše 300 000 Kč, pokud firma nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v zákoně evidenci odpadů, nebo neplní ohlašovací povinnosti, nearchivuje doklady a neumožní kontrolním orgánům výkon činnosti
 • Do výše 1 000 000 Kč, pokud firma nezařadí odpad podle Katalogu odpadů, nebo předá odpad osobě, která není k převzetí předávaného odpadu podle zákona oprávněna
 • Do výše 10 000 000 Kč firmě, která zařadí nebezpečný odpad jako odpad ostatní, nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby, ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku či nakládá s nebezpečnými odpady jinak, než připouští zákon
 • Do výše 1 000 000 Kč za jakékoliv jiné porušení ustanovení zákona o odpadech.

Kompletní informace o problematice odpadového hospodářství naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR www.mzp.cz nebo přímo v zákoně o odpadech dostupném v sekci legislativa.

Současný trend odpadového hospodářství: ekologická recyklace

Jak vyplývá z Plánu odpadového hospodářství i posledních současných trendů, důležitým cílem v této oblasti je maximální šetrnost k přírodě, tedy ekologická recyklace odpadů. Ideální způsob představuje materiálové využití odpadu, které je dnes perspektivní zejména v oblasti plastových odpadů, jež mohou být recyklovány a využity k výrobě řady produktů.

Chcete-li řešit otázku odpadů vaší firmy v souladu s platnými zákonys respektem k životnímu prostředí, svěřte svůj plastový odpad firmě Puruplast a podnikejte bez starostí. Puruplast nabízí kompletní servis v oblasti sběru a recyklace plastových odpadů.

Plastový odpad nemusí zbytečně zatěžovat skládky a znečisťovat životní prostředí. Puruplast ekologicky využívá váš plastový odpad.

Výhody ekologické recyklace

 • je šetrná k životnímu prostředí
 • využívá moderních technologií ke zpracování širokého spektra odpadů
 • výstupem jsou praktické produkty využitelné v domácnosti i na zahradě
 • nabízí komplexní řešení, od sběru po zpracování

Firma Puruplast sbírá a recykluje komunálníprůmyslové odpady, odpady z domácnostíobchodů. V rámci ekologické recyklace zpracovává například obalové fólie, plastové tašky, kelímky od jogurtů, dětské hračky nebo obaly od pracích prostředků.

Ekologická recyklace plastového odpadu

Recyklovaný plastový materiál je dále využíván k výrobě polotovarů i hotových výrobků, jako jsou například praktické zatravňovací tvárnice nebo kompostéry.

Hledáte-li efektivní a ekologické řešení pro plastový odpad, využijte služeb společnosti Puruplast a podílejte se tak na aktivní likvidaci plastových odpadů.

Recyklujeme a vyrábíme

V Puruplast vykupujeme plasty a vyrábíme z nich další užitečné výrobky:

Autor: Puruplast

Další články