Zpět

Od odpadu po novou zatravňovací dlažbu

3. 12. 2013

Tři vzájemně na sebe směřující šipky jsou symbol, pod kterým si většina z vás vybaví recyklaci. Tento znak symbolizuje nekonečný proces opětovného navrácení materiálů do oběhu – recyklace.

Jelikož své poslání myslíme vážně, nechtěli jsme být pouhou součástí recyklačního cyklu. Šli jsme dál a celý proces ekologické recyklace jsme integrovali ve všech jeho fázích. Kromě sběru a zpracování plastového odpadu jej přetváříme na drtě a aglomeráty. Vyrábíme také konečné produkty.

Obsah

  1. Krok první: Sběr plastového odpadu
  2. Krok druhý: Ekologická recyklace
  3. Krok třetí: Výroba meziproduktů
  4. Krok čtvrtý: Výroba produktů

1.  krok: Sběr plastového odpadu

Pro výsledné produkty jsou vstupem vaše odpady. Sběr odpadů z plastů a jiných materiálů je proto první činností, kterou celý proces ekologické recyklace začíná.

Sběr odpadů provádíme jak ve firmách, tak i ve městech a mezi našimi „dodavateli“ jsou i samotní zodpovědní občané. Sbíráme plastové odpady od původců odpadu a dále je získáváme jako druhotné suroviny od firem zabývajících se odpadovým hospodářstvím. Nezapomínáme ani na plastové pytle s tříděným odpadem od obcí a měst. V našich strojích končí obchodní odpady, technologické i průmyslové odpady, výsledek třídění plastů na úrovni obcí a měst i plastová víčka od PET lahví.

2.  krok: Ekologická recyklace

Recyklace plastů

Před tím, než vaše plasty dojdou do lisu, kde jsou zpracovány, musíme je protřídit. Důvodem jsou rozdílné složení, tvar a barva jednotlivých plastových odpadů. Toto dotřídění provádíme na dotřiďovací lince. Vyseparované plasty následně připravujeme k dalšímu zpracování.  Tím je drcení v nožových mlýnech. Nadrcený materiál pokračuje dále přímo k zákazníkovi nebo do extruzních linek, kde je celý proces výroby meziproduktu dokončen.

3.  krok: Výroba meziproduktů

Z plastů, které nám dodáváte, děláme plastové drtě, aglomeráty a regranuláty. Ty jsou vstupem pro další zpracování – výrobu samotných produktů. Zákazníkům, zpracovávajícím tento materiál, nabízíme drtě v řadě standardních velikostí. Vždy se však řídíme přáním klientů, kterým jsme schopni vyrobit drtě na míru. Vybírat můžete nejen z různých druhů materiálů, velikostí, ale také rozdílných barev.

Naše aglomeráty a regranuláty jsou vstupní surovinou, pro výrobu celé řady plastových produktů v plastikářském průmyslu. Finální produkty také sami vyrábíme a tím uzavíráme celý proces recyklace.

4.  krok: Výroba produktů

Výroba konečných produktů je posledním krokem. Jde o finální stupeň ekologické recyklace. I my plastové regranuláty a aglomeráty dále zpracováváme a vyrábíme z nich celou řadu produktů pro koncové zákazníky.

Zatravňovací dlažba

Zatravňovací dlažba

Zatravňovací dlažba je naším nejvýznamnějším produktem. Slouží jako alternativa tradičního zpevnění povrchu. Využijete ji na příjezdových cestách, stavbách, ale také ve městech jako parkoviště, zpevnění svahu, břehů vodních toků nebo na zpevnění a zatravnění tramvajové tratě. Se zatravňovací dlažbou se můžete setkat i v jízdárnách nebo u výběhů koní.

Hlavními přednostmi zatravňovacích tvárnic je nízká hmotnost, snadná aplikace a vysoká odolnost při zatížení.

Kompostéry

Plastové kompostéry z recyklovaných plastů jsou dobrým pomocníkem mnoha našich zákazníků, kteří s jejich pomocí zvyšují efektivitu kompostování. Naše kompostéry urychlují proces tlení a umožňují tak rychlé použití plnohodnotného humusu. V nabídce naleznete dva základní typy:

Plastové pytle

V našem sortimentu nově naleznete odpadkové plastové pytle s vysokou odolností proti protržení.

Nabízíme je v různých velikostech a barevných provedeních, v malém i velkém množství. Plastové pytle využijete především ve firmách, nemocnicích a městech. Uplatnění však nacházejí i v domácnostech.

Kontaktujte nás a navažte s námi spolupráci. Zbavíme vás odpadů a následně je recyklujeme na nové produkty. Pojďme společně dělat naši planetu zelenější.

Využití zatravňovací dlažby a kompostérů

Přečtěte si články z naší poradny:

Zatravňovací dlažba

Kompostéry

Recyklujeme a vyrábíme

V Puruplast vykupujeme plasty a vyrábíme z nich další užitečné výrobky:

Autor: Puruplast

Další články