Zpět

Pokládka zatravňovací dlažby

25. 06. 2015

Pokládka zatravňovacích tvárnic je díky jejich nízké hmotnosti a speciálnímu systému bezpečnostních zámků velmi snadná a rychlá. Jeden člověk položí za hodinu až 100 m2 zatravňovací dlažby. Okraje tvárnic jednoduše přizpůsobíte přiřezáním.

Obsah

  1. Postup pokládky zatravňovací dlažby
  2. Nerovné terény a pokládka

Jak probíhá pokládka zatravňovací dlažby?

Zatravňovací dlažba je pokládána ve čtyřech základních vrstvách. Způsob pokládky je možné přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka a konkrétní krajině.

Výplň zatravňovacích tvárnic

Výplň zatravňovacích tvárnic

Zatravňovací tvárnice Puruplast lze plnit mnoha materiály. K zatravnění se doporučuje použít směs písku a humusu (travní substrát). Alternativně lze použít kamennou drť nebo drobné oblázky. Výplň zpravidla dosahuje 1cm pod horní hranu tvárnice.

Zatravňovací tvárnice Puruplast

Zatravňovací tvárnice Puruplast

Podle způsobu aplikace je možné využít několik typů tvárnic, které byly vyvinuty a optimalizovány pro jednotlivé typy povrchů. O nejvhodnějším řešení pro zpevnění vašeho pozemku se můžete poradit s našimi odborníky.

Vyrovnávací vrstva

Vyrovnávací vrstva

K vyrovnání případné vrstvy nerovností nosné vrstvy je možné systém tvárnic položit na vrstvu drti (frakce 4/8 mm) o maximální tloušťce 2 cm.

Nosná vrstva

Nosná vrstva

Pro vytvoření nosné vrstvy  k zajištění optimální drenáže plochy se doporučuje použít štěrkodrť (frakce 5/32 až 5/63 mm). Výšku nosné vrstvy je třeba zvolit podle předpokládaného zatížení plochy a všeobecných předpisů o stavbě cest a silnic.

Pokládka zatravňovací dlažby krok za krokem

Prohlédněte si sérii fotografií a přesvědčte se o tom, že je pokládka zatravňovacích tvárnic skutečně velmi jednoduchá.

Odběr z zatravňovacích tvárnic palety  Přiložení zatravňovacích tvárnic


Dopasování zatravňovací dlažby  Finální dorovnání zatravňovací dlažby

1. Pokládka zatravňovacích tvárnic

Pokládku provádějte na vyrovnávací vrstvu tak, že vždy začnete u nejnižšího místa a postupně směřujete k nejvyššímu. Pokud byste i přes dřívější vyrovnání povrchu přeci jen potřebovali nějakou část dorovnat, použijte hlinitý písek nebo vhodnou směs jemné drtě a písku.

2. Kontrola usazení tvárnic

Jakmile celou zamýšlenou plochu pokryjete zatravňovací dlažbou, velmi pečlivě si zkontrolujte stabilitu jednotlivých tvárnic. Ty se totiž nesmí hýbat a ani prohýbat. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení zapříčinit prasknutí tvárnic.

3. Vyplnění zatravňovacích tvárnic

Zatravňovací dlažbu lze vyplnit celou řadou materiálů. Chcete-li mít povrch zelený, pak použijte směs zeminy s vysokým podílem humusu, do které budou přidána travní semena. Prostor v tvárnicích však lze vyplnit i jemným štěrkem nebo jej můžete nechat prázdný - to v případě využití tvárnic jako dočasné komunikace na stavbě či například v průmyslových provozech. Budete-li chtít ozelenit parkoviště před vaším domem nebo prací, pak doporučujeme do směsi hlíny kromě semen přidat i absorbent ropných látek.

 Zatravnění tvárnic zatravňovací dlažby     pokládka zatravňovací dlažby

Zatravňovací dlažba v nerovných terénech

Zatravňovací tvárnice Puruplast je možné doplnit o speciální doplňkové díly, jako jsou parkovací značky pro vyznačení parkovacích míst nebo klínové prvky pro vytváření křivek a oblouků. Tvárnice tak bez problémů položíte i v členitém terénu. Zámkový systém umožňuje kopírovat terénní křivky a zároveň stále zajišťuje bezpečné spojení jednotlivých dlaždic v jednolitém celku.

Další články z poradny

Naše zatravňovací dlažba

Realizace a prodejní místa

Recyklujeme a vyrábíme

V Puruplast vykupujeme plasty a vyrábíme z nich další užitečné výrobky:

Autor: Puruplast

Další články