Zpět

Recyklace odpadu – Puruplast je společensky odpovědnou firmou

6. 06. 2012

Třídění a recyklace odpadu patří mezi činnosti, které by neměly být podceňovány a zanedbávány. Recyklace odpadu dává použitým a nepotřebným věcem druhou šanci a pozitivně tak přispívá k ochraně životního prostředí. V současné době začínají firmy stále více myslet ekologicky a využívají recyklovaný odpad pro výrobu užitečných produktů (např. kompostéry, zatravňovací dlažba). Zařazují se tak do skupiny společensky odpovědných firem, které nemyslí pouze na vlastní profit, ale jsou prospěšné celé společnosti. Mezi tyto firmy patří také společnost Puruplast využívající recyklovaný plastový odpad k výrobě produktů šetrných k životnímu prostředí.

Obsah

  1. CSR neboli společenská odpovědnost firem
  2. Puruplast společensky odpovědnou firmou

CSR neboli společenská odpovědnost firem

Mnohé firmy v dnešním velmi konkurenčním tržním prostředí začínají sledovat i jiné zájmy, než tomu bylo doposud. Stále sice zůstává hlavním měřítkem úspěšnosti zisk, ale řada firem dbá také na své CSR (corporate social responsibility), tedy firemní odpovědnost vůči společnosti. Firmy, které nesledují pouze ekonomické cíle, do svých firemních filosofií dobrovolně integrují sociální a ekonomická hlediska a svými činnostmi se snaží být společensky prospěšné.

Firmy si totiž začínají stále více uvědomovat, že CSR patří mezi značné konkurenční výhody. Zvláště proto, že se o témata spojená se společenskou odpovědností zajímá široká veřejnost a zájem o ekologii, ochranu životního prostředí nebo sociální pomoc se neustále zvyšuje. Tento trend potvrzuje řada výzkumů, které v této oblasti byly provedeny. Například průzkumy v oblasti třídění odpadů společnosti EKO-KOM uvádějí, že za rok 2009 bylo v ČR vytříděno cca 560 tun odpadu a recyklováno 71% obalových materiálů. Tato čísla potvrzuje také Eurostat, který dle posledních údajů uvádí, že se v Česku vytřídí 66% odpadových obalů. 

Puruplast společensky odpovědnou firmou

Společnost Puruplast se díky tomu, že využívá k výrobě svých produktů recyklovaný odpad, respektive recyklovaný plastový odpad, řadí mezi společensky odpovědné firmy. V MF Dnes, ve speciální příloze o třídění odpadu, byla mezi produkty, jež jsou vyrobené z recyklovaného odpadu a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zařazena také zatravňovací dlažba, kterou společnost Puruplast vyrábí z použitého odpadu.

Zatravňovací dlažba

Zatravňovací dlažba je vhodným způsoben zpevňování ploch, jež jsou často zatěžovány. Zpevnit lze přírodní parkoviště, příjezdová cesta, jízdárna nebo travnaté plochy, které jsou nadměrně zatěžovány. 

Zatravňovací dlažba není jediným produktem, který Puruplast vyrábí. Díky zkušenostem, kterými společnost Puruplast disponuje v oblasti sběru a recyklace odpadu vyrábí i řadu jiných výrobků, které jsou šetrné k životnímu prostředí, ekonomicky výhodné a podporují proces recyklace u spotřebitelů.

V nabídce produktů tak naleznete kompostéry z odolného recyklovaného plastového materiálu, které najdou uplatnění v každé domácnosti. Kompostér nabízí možnost recyklace kuchyňského a zahradního odpadu, ze kterého kompostováním vznikne kvalitní „humus“ využitelný jako hnojivo na zahradě. Dále také zatravňovací tvárnice určené ke zpevnění zatěžovaných ploch nebo ve výrobě využitelné aglomeráty a regranuláty.

Plastový aglomerát

Zajímá vás problematika recyklace odpadu, zpevňování ploch nebo sběr odpadu? Rádi byste se dozvěděli více o produktech vyráběných z recyklovaných materiálů? Všechny tyto informace naleznete na našich webových stránkách puruplast.cz.

Recyklujeme a vyrábíme

V Puruplast vykupujeme plasty a vyrábíme z nich další užitečné výrobky:

Autor: Puruplast

Další články