Zpět

Zatravňovačky jsou předpokladem zdravé jízdárny pro koně

22. 04. 2017

Povrch jízdáren patří mezi čím dál diskutovanější témata v oboru jezdectví a chovu koní. Přirozeně, koně běhají v jízdárně na denní bázi a jde o významnou složku ovlivňující jejich zdraví. Nevhodný povrch jezdeckých hal může být dokonce činitelem degenerativních onemocnění kostí a kloubů.

Nejen samotné zdraví koní je však v centru pozornosti chovatelů – provozovatelé také musí brát ohledy také na další aspekty samotné jízdárny, jako je vysoušení povrchu, zadržování vody nebo stabilita a struktura (zrnitost), a to vše s ohledem na fakt, že povrch čelí poměrně velké zátěži.

Dopad a odraz

První proměnnou při výběru povrchu je jeho odolnost proti nárazu. Berme v potaz, že po povrchu se pohybuje velmi těžké zvíře – na každý dopad a odraz kopyta musí umět povrch adekvátně reagovat. A to dlouhodobě. Příliš tvrdé povrchu neabsorbují kinetickou energii a působí vážné zdravotní problémy pohybového aparátu koní – zejména chronická onemocnění kostí a kloubů.

V opačném extrému, kdy je povrch příliš měkký, nemá kůň při odrazu potřebnou podporu, povrch nereaguje tak, jak by měl a tím pádem se zvíře velmi rychle unaví. Ideálním řešením je kompromis tvrdosti a pružnosti povrchu tak, aby poskytoval dostatečný komfort jak při dopadu, tak odrazu.

Skluz kopyt

Sypkost povrchu a jeho stabilita je druhým nejdůležitějším faktorem povrchu jízdárny. Opět – extrémy zde nejsou vyhovující. Písek (jakkoli dobře je zválcovaný) rozhodně není vhodným povrchem pro pohyb koní. Příliš sypký, měkký a bořící se povrch vystavuje koně riziku podklouznutí. Boření kopyt také není ideální.

povrch jízdáren

Povrch by měl umět reagovat na dopad a odraz – ideálně pokud umožňuje mírné prošlápnutí, a při odrazu podporuje nohu v jejím odražení. Tvrdý povrch není schopen absorbovat kinetickou energii a přetěžuje tak pohybový aparát koně. Řešením je tedy zpevněný měkký povrch s lehkou deformací při dopadu kopyta.

Zatravňovací panely pro jízdárny – ideální kombinace

Optimálním řešením splňujícím náročné požadavky na povrch jezdeckých hal jsou zatravňovací dlaždice. Zatravňováky vítězí ve všech ohledech na plné čáře. Tato velmi jednoduchá, levná a parametry vyhovující alternativa se stává čím dál více populární pro chov koní.

Výstavba povrchu jízdárny ze zatravňovaček má řadu výhod – panely jsou pružné, neboří se, reagují na dopad kopyt a odraz koně, dlouho vydrží, rychle se staví a jsou levné. Tvárnice Puruplast zachovávají přirozený koloběh vody - dešťová voda se nedrží na povrchu, ale odtéká a vsakuje do půdy. Veškerá voda odteče pryč a proto se kopyta koní nemohou do povrchu nikdy zabořit.

pokládka

Zatravňovačky si zachovávají všechny důležité parametry bez ohledu na počasí, a náročné požadavky plní dlouhodobě, bez náročné údržby. Díky odtoku a stabilitě skladby nedochází k promíchávání nášlapné a podkladové vrstvy. Tvárnice z recyklovaného plastu, které mají vnitřní prostor vyplněný sypkým materiálem, usměrňují došlapy koní, zajišťují optimální přenos sil při došlapu i odrazu a zabraňují podklouznutí.

Pokládka dlažby není nikterak složitá, ovšem vyžaduje jistou dávku zkušenosti. Cca 100 m2 postaví 1 pracovník za 1 hodinu. Dlaždice jsou relativně levné a lehké (cca 11 kg / 1 m2) a jsou předpokladem nízkého rozpočtu na celkovou realizaci.

Články o zatravňovací dlažbě a jezdectví

Další články z poradny

Naše zatravňovací dlažba

Realizace a prodejní místa

Recyklujeme a vyrábíme

V Puruplast vykupujeme plasty a vyrábíme z nich další užitečné výrobky:

Další články