Zpět

Získali jsme ochrannou známku

6. 01. 2010

Od 1. října je známka PURUPLAST zapsána do rejstříku ochranných známek.

Abychom zabezpečili našim klientům jednoznačnou garanci kvality, kterou nabízíme ve svých jedinečných službách a produktech, požádali jsme Úřad průmyslového vlastnictví o registraci ochranné známky na název společnosti a produktů PURUPLAST.

Dne 1.října 2008 zapsal Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku ochranných známek tuto naši ochrannou známku PURUPLAST. Ochranná známka je zapsána pro třídy výrobků a služeb 17, 19, 27, 35, 39, 40. Od tohoto dne se mohou naši zákazníci a všichni uživatelé našich služeb setkávat s registrovaným označením PURUPLAST®, které bude garancí toho, že se jedná o originální produkty či služby naší společnosti. Mezi základní garantované oblasti pod ochrannou známkou jsou polotovary z plastických hmot (plastové regranuláty a drtě), stavební materiály a hmoty nekovovéumělé povrchy (zatravňovací tvárnice), služby v těchto specializacích, doprava odpadů a zpracování odpadů.

Věříme, že tento počin poslouží zejména našim zákazníkům, aby mohli jednoznačně rozpoznat, a měli jistotu, že se jim dostává do rukou skutečně garantovaná kvalita PURUPLAST.

Další články